Webbdesign med skrivaren

Det är inte alltid man tänker på det, men när man ska designa en ny hemsida gå det ofta åt stora mängder bläck till utskrifter. Det här kan verka lite märkligt: en hemsida ska ju upplevas på en datorskärm, eller möjligen på skärmen till en surfplatta eller mobiltelefon. Det är hur som helst skärmarna som är hemsidornas medium, och inte pappret. Att skriva ut en hemsida är dock ofta en nödvändighet när man ska hitta de förbättringar som är nödvändiga, och att ringa in, rita pilar och skriva kommentarer direkt på utskriften är ofta det bästa sättet att göra detta. Man bär även skriva ut sidan så som den ser ut i flera olika webbläsare, för att kunna göra jämförelser mellan dessa. Man bör naturligtvis även testa sidan i flera browsers på sin dator, men att ha utskrifter bredvid datorn är ofta ett bra komplement till att ha Safari, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome och eventuellt också Opera och Camino öppna samtidigt.
Nuförtiden betraktar de flesta också sina hemsidor ur ett SEO-perspektiv. Det här betyder helt enkelt att man vill hamna högt i sökmotorernas resultat. Sökmotorerna kan naturligtvis inte läsa en hemsida på samma sätt som en människa gör, men däremot kan deras algoritmer läsa html-koden, som sidan är uppbyggd av, och se hur väl vissa element i denna matchar de sökord som matas in i sökfältet. För att hålla ordning på hur väl dessa element – huvudrubriker, underrubriker, alt-taggar för länkar och bilder, m.m. – är kodade är det ofta bra att skriva ut källkoden, och gå igenom koden på pappret. Precis som när det gäller vanlig text är det lättare att läsa längre stycken kod på ett papper än på en datorskärm, även om det är i datorns webbläsare som koden blir något annat än bara kod.