CMS – Content Management Systems

CMS är ett begrepp som är bra att känna till för dig som vill lära dig mer om att publicera innehåll på hemsidor. Det fungerar som ett ramverk för en samling förprogrammerade funktioner som hjälper dig att snabbt och smidigt publicera och organisera innehåll utan att beblanda detta arbete med kodning av HTML eller annat programspråk. Kort sagt är det ett måste för varje hemsida som har en lite större mängd innehåll och framförallt där man har för avsikt att publicera innehåll löpande.

WordPress

WordPress är i särklass det mest använda CMS:et på nätet och det har rent funktionellt utvecklats mycket under de senaste åren. WordPress ställning som det självklara backend:et för bloggare är ohotat.

Drupal

Drupal är liksom WordPress ett s k Open Source system byggt på programspråket PHP. Drupal är tänkt att fungera för lite större hemsidor än WordPress och som har mer komplexa innehållsstrukturer. Också Drupal har en väl fungerande community där det löpande skapas nya funktioner.

EpiServer

En svensk utmanare som söker en plats i nischen för riktigt stora och komplexa sajter. Systemet har rönt vissa framgångar men också fått en del kritik. Stora svenska myndigheter som till exempel regeringen och polisen, har under slutet av 2000-talet migrerat sina sajter till detta CMS.